گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

فلسفه نام گذاری اسم بچه ها

خیلی جالبه بدونید از اولین بارداری که من داشتم فکر می کردم جنینم دختر هست و برایش گل سر و فانتزی های دخترانه می خریدم که بعد مشخص می شد ، فرزندم پسر هست . من و هسری از همون اول قرار گذاشتم نام فرزندان پسر را ایشون و دختر خانوما را من بگذارم . ( تا اینجا من نظر می دادم  اما نام نهایی باید صد در صد  مورد تایید همسری می بود ) . علی جانم چون ماه رجب دنیا آمد و هر دوی ما موافق این نام بودیم . محمد سبحان گلم ، همسری سبحان را انتخاب کرده بود و من دوست داشتم فرزندی به نام محمد هم داشته باشم گذاشتیم محمد سبحان مجتبی جیگرم ، اول بارداری ام من که این دفعه دیگر به خودم اطمینان می دادم فرزندم دختر هست به همسری گفتم نام دخترم طبق...
4 خرداد 1395
1